Tích cực chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ xã Lay Nưa

08:26 - Thứ Sáu, 29/11/2019 Lượt xem: 8503 In bài viết

Ðại hội Ðảng bộ xã Lay Nưa (TX. Mường Lay) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ðể tổ chức thành công Ðại hội, Ðảng ủy xã Lay Nưa đang tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các văn kiện, chuẩn bị công tác nhân sự cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất theo đúng kế hoạch.

Ban Thường vụ Ðảng ủy xã Lay Nưa trao đổi, thảo luận xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Ðại hội.

Ông Sìn Văn Dơn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Lay Nưa cho biết: Ðại hội Ðảng bộ xã Lay Nưa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2020. Chuẩn bị cho đại hội, ngay sau khi ban hành kế hoạch, Ðảng ủy xã đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên đến toàn thể cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ. Ðồng thời chỉ đạo các chi bộ khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội tại đơn vị mình, Ðảng ủy lựa chọn chi bộ bản Ổ tổ chức đại hội điểm để các chi bộ còn lại học tập, rút kinh nghiệm. Theo kế hoạch đến ngày 31/3/2020, toàn bộ 21 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ xã sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và theo dõi các chi bộ triển khai các nội dung cho đại hội, Ðảng ủy xã đã thành lập các Tiểu ban để phục vụ Ðại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Song song với đó, Ðảng ủy xã đang tích cực hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị cho Ðại hội, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ xã; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành. Trong đó, báo cáo chính trị của Ðảng bộ xã sẽ tập trung đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Ðể chuẩn bị cho công tác nhân sự cho Ðại hội, Ðảng ủy xã tiến hành rà soát, quy hoạch, giới thiệu những người có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, có năng lực lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng góp phần vào thành công của Ðại hội, Ðảng bộ xã Lay Nưa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; khẳng định những thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Ðảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực như: Qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp thôn, bản; qua hệ thống loa phát thanh của xã; các băng rôn, khẩu hiệu... Trước mắt Ðảng ủy xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội Ðảng bộ xã lần thứ XX đề ra. Xã đang phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Thi đua lao động sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường; duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Từ đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên tinh thần phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top