Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh(*)

11:32 - Thứ Hai, 02/12/2019 Lượt xem: 12431 In bài viết

(Phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020)

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Thực hiện Chương trình toàn khóa và Chương trình công tác tháng 12 năm 2019, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 để thảo luận, cho ý kiến: (1)- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020; (2)- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022. (3)- Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. (4)- Xem xét thi hành kỷ luật Đảng. (5)- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2019 là năm trước thềm Đại hội Đảng các cấp do vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đây cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Do đó, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp đề ra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy duy trì tổ chức các cuộc họp theo Quy chế làm việc, cho ý kiến chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tổ chức nhiều cuộc làm việc với các huyện, thị, thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức cơ bản như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; tình hình thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân… Song với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,2% so với năm 2018; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,95%; công nghiệp – xây dựng tăng 0,03%; dịch vụ tăng 0,87% (so với năm 2018). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 3,13% so với dự toán. Tổng vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân tăng 28,25% so với năm 2018. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá. Các ngành sản xuất chủ yếu phát triển ổn định; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát triển khá, tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh và nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao trong năm 2019, góp phần thu hút du khách và tăng doanh thu từ hoạt động du lịch (lượng khách du lịch tăng 19,9%, thu từ hoạt động du lịch tăng 18,3% so với năm 2018). Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm xuống còn 33,97% (giảm 3,11% so với năm 2018). An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn; hoàn thành Đề án mở rộng Thành phố Điện Biên Phủ, thị trấn Tủa Chùa và thực hiện sáp nhật 735 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 363 thôn, bản, tổ dân phố mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Chuyển dịch cơ cấu còn chậm, chưa vững chắc; một số tiêu chí về sản xuất nông, lâm nghiệp, văn hóa - xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra; quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, quản ký đất đai trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và một số huyện còn hạn chế; tiến độ triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu, văn hóa xã hội có mặt chuyển biến chậm, các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính trong một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu, hiệu quả hoạt động chưa cao. Công tác định hướng dư luật, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao. Việc nắm tình hình địa bàn, thông tin báo cáo, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020; việc thảo luận và thông qua những nội dung trên đây là hết sức cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, không chỉ cho năm 2020 mà liên quan đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo cho cả nhiệm kỳ.

Tại hội nghị này, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm tham gia góp ý vào dự thảo các báo cáo, trong đó tập trung phân tích, đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề xuất, bàn và thống nhất những giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

(*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt

Bình luận