Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV

Quyết nghị thông qua 19 nghị quyết HĐND tỉnh

10:43 - Thứ Sáu, 06/12/2019 Lượt xem: 11269 In bài viết

ĐBP - Tại phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, diễn ra sáng nay (6/12), tiếp tục có thêm 19 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, được đại biểu thống nhất quyết nghị thông qua. Như vậy, cùng với 5 nghị quyết được thông qua trong ngày làm việc đầu tiên, thì tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết. Trong đó, có 9 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình và 16 nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

19 nghị quyết được thông qua trong phiên làm việc này, đó là: Nghị quyết Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; Việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV; Kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, thu, quản lý sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ; Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường nhé và Điện Biên; Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020, hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024; Việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên, năm 2020; Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giao số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù và thống nhất số lượng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020; Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat; Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đây đều là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 và cả kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; nâng cao chất lượng, đời sống dân sinh; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế để triển khai tại địa phương.

Tin, ảnh: Hà Linh – Phạm Quang
Bình luận

Tin khác