HĐND huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông họp kỳ thứ 10

18:30 - Thứ Năm, 19/12/2019 Lượt xem: 8447 In bài viết

ĐBP -  Trong 2 ngày (18 - 19/12), HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Báo cáo của UBND huyện nêu rõ, năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo với tổng sản lượng trên 37.441,6 tấn, đạt 100,6% kế hoạch. Đầu năm 2019 trên địa bàn huyện có 14 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của đàn gia súc. Sản xuất công nghiệp được duy trì, khu vực dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý tài chính ngân sách được đảm bảo với thu ngân sách trên địa bàn trên 46 tỷ đồng, đạt 89,7% dự toán huyện giao, đạt 100,3% dự toán tỉnh giao. Công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục được cải thiện, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 39%, giảm 4,88% so với năm 2018. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp giáo dục, y tế được quan tâm. Đời sống của đại bộ phận nhân dân trong huyện đã được cải thiện và nâng lên…

Trong kỳ họp này, HĐND huyện Tuần Giáo thảo luận và thông qua các nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, chương trình hoạt động và dự toán kinh phí hoạt động năm 2020 của HĐND huyện…

Đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp HĐND huyện Điện Biên Đông khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Ngày 19/12, HĐND huyện Điện Biên Đông khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND và UBND huyện đã trình 12 tờ trình, báo cáo; đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Điện Biên Đông thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phiên thảo luận và chất vấn tại hội trường, đã có 6 ý kiến tập trung về các nội dung: Cần đánh giá lại chỉ tiêu trong việc phát triển đàn gia súc, gia cầm và chỉ tiêu khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng; đẩy nhanh tiến độ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; việc phân bổ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Na Son… Đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN; thu, chi ngân sách địa phương; nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp năm 2020… cơ bản các đại biểu nhất trí cao.

Đại biểu biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về: Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2020; dự toán phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; kết quả giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 10/2/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V về chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020”; kết quả giám sát “Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, 7 HĐND huyện khóa V”; phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020; tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hải Phong - Văn Tâm
Bình luận

Tin khác