Kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những người phẩm chất đạo đức kém, năng lực yếu và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp

12:21 - Thứ Tư, 25/12/2019 Lượt xem: 11132 In bài viết

ĐBP - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng (XDĐ) năm 2019 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức sáng nay (25/12). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại đầu cầu Điện Biên, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham gia dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức XDĐ năm 2019, nhìn lại 4 năm của nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 với trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đánh giá nhiệm vụ trong năm qua, ngành Tổ chức XDĐ đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức XDĐ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Cùng với đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, đại biểu và các điểm cầu đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức XDĐ để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, thiếu sót, triển khai tốt nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao các ý kiến thảo luận và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua của ngành Tổ chức XDĐ. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề: Ngành Tổ chức XDĐ cần phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chủ động tích cực triển khai toàn diện các công tác tổ chức XDĐ; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng đảng viên… Đặc biệt năm 2020 cần tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trước hết là công tác nhân sự cần kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những người phẩm chất đạo đức kém, năng lực yếu và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp; giới thiệu những người có đức, có tài, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận