Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020

14:18 - Thứ Hai, 10/02/2020 Lượt xem: 7623 In bài viết

ĐBP - Ngày 10/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai các chuyên đề trọng tâm của MTTQ các cấp trong năm 2020, gồm: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”; “Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước”; “Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”. Ngoài ra, là các chuyên đề về “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần xác định rõ trách nhiệm, quan tâm triển khai Nghị quyết đại hội mặt trận các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tham gia đóng góp văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân, lắng nghe, tập hợp phản ánh đúng, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của cử tri để kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; lựa chọn các điểm nhấn, trọng điểm của các phong trào thi đua phù hợp với từng địa phương… Ngoài ra, MTTQ các cấp cần nêu cao sự kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán trong hành động, trong thực hiện tập hợp, huy động sức mạnh các tầng lớp nhân dân, giai tầng trong xã hội, góp phần tạo khối đại đoàn kết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh…

Hải Phong
Bình luận

Tin khác