Chuẩn bị kỹ để có đội ngũ cấp ủy đảm bảo chất lượng

09:06 - Thứ Hai, 16/03/2020 Lượt xem: 7802 In bài viết

ĐBP - “Công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của đại hội. Lựa chọn nhân sự cũng là lựa chọn tương lai của tổ chức đảng, nên phải đánh giá thật công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc. Cơ cấu quan trọng nhưng tiêu chuẩn phải là chính; cán bộ cần có cả đức và tài, nhưng đạo đức phải là gốc” - ông Vũ Trung Thành, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh cho biết về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ VKSND tỉnh.

Ban Chấp hành Ðảng bộ VKSND tỉnh họp về công tác chuẩn bị Ðại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðảng bộ VKSND tỉnh có 4 chi bộ trực thuộc với 49 đảng viên. Thực hiện hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng của Ðảng ủy VKSND tỉnh, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội từ tháng 12/2019. Cùng với quá trình chỉ đạo đại hội các chi bộ, Ðảng ủy đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ VKSND tỉnh lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðến thời điểm hiện tại, đơn vị đã cơ bản xây dựng xong chương trình đại hội, dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Ðảng bộ, xây dựng phương án nhân sự.

Ông Vũ Trung Thành cho biết: Ðối với việc xây dựng phương án nhân sự, bám sát hướng dẫn của cấp trên, Ðảng ủy VKSND tỉnh kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Ðây cũng là nội dung mà Ðảng bộ VKSND tỉnh xác định để học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Hiện tại Ðảng ủy VKSND tỉnh đã xây dựng xong phương án nhân sự, đáp ứng đủ 3 độ tuổi: Nhân sự 50 tuổi trở lên; dưới 50 tuổi; 40 tuổi trở xuống; trong đó nhân sự là nữ 10%, 10 - 15% tham gia cấp ủy lần đầu. Số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển để lãnh đạo toàn diện.

Công tác nhân sự được Ðảng ủy VKSND tỉnh thực hiện đúng quy chế, quy định của Ðảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo trong cơ quan. Việc sàng lọc cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới dựa vào kết quả rà soát, đánh giá cán bộ. Quá trình đánh giá bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín; lấy “thước đo” là kết quả và sản phẩm cụ thể theo nhiệm vụ; nắm chắc thông tin, tình hình cán bộ để đánh giá chính xác. Công tác đánh giá tuân thủ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan. Bên cạnh đó, quá trình đánh giá được thực hiện thận trọng, không để bị tác động, chi phối bởi những thông tin có dụng ý xấu... Dự kiến cuối tháng 3 VKSND tỉnh sẽ tổ chức Ðại hội Ðảng bộ lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Chấp hành Ðảng bộ VKSND tỉnh khóa mới dự kiến có 7 đồng chí.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; nhất là làm tốt công tác chuẩn bị về nhân sự, kỳ vọng Ðại hội Ðảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được đội ngũ cấp ủy có uy tín vào ban chấp hành khóa mới.

Bài, ảnh: Tú Trinh
Bình luận

Tin khác