HÐND huyện Tuần Giáo tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri

08:51 - Thứ Tư, 27/05/2020 Lượt xem: 5059 In bài viết

ĐBP - Thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, HÐND huyện Tuần Giáo tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp. Nhờ đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần tạo dựng lòng tin của cử tri với cơ quan dân cử tại địa phương.

HÐND huyện tổ chức buổi tiếp xúc cử tri bản Hin, xã Quài Cang. Cử tri nơi đây phản ánh, ngay phía sau đập đầu mối bản Hin, kênh mương dẫn nước thấp hơn so với mặt ruộng (đoạn thấp hơn có chiều dài khoảng 120m), do đó nước không vào được ruộng, không đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất. Ðề nghị HÐND huyện nghiên cứu, đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp lại kênh mương bản Hin. Tiếp thu, ghi nhận kiến nghị của cử tri, HÐND huyện chuyển tới UBND huyện yêu cầu tìm hướng giải quyết và báo cáo lại tình hình giải quyết nội dung trên trước kỳ họp thứ 9, HÐND huyện khóa XX. Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp cùng Công ty TNHH Xây dựng Ðoàn Lân và đại diện UBND xã Quài Cang tiến hành kiểm tra hiện trạng kênh mương bản Hin. Các đơn vị đã đi đến thống nhất phương án sửa chữa nâng cao thành kênh và đáy kênh theo mặt cắt và độ dốc thiết kế công trình đoạn tiếp giáp đoạn kênh trên với chiều dài là 101m; ngay sau đoạn kênh sửa chữa nâng cao thành kênh bố trí bể tiêu năng. Ðơn vị quản lý khai thác công trình đo đạc chi tiết lập dự toán sửa chữa đoạn kênh bằng kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích các công trình thủy lợi xã Quài Cang. Việc tu sửa được UBND huyện tích cực đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo nước tưới cho các vụ sản xuất tiếp theo cho người dân bản Hin.

Mới đây, cử tri bản Chấng, xã Quài Tở kiến nghị với HÐND huyện kiểm tra, xem xét, giải quyết việc: Ngày 19/5/2017 các cơ quan gồm: Phòng Tài nguyên - Môi trường; Văn Phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức phát triển quỹ đất (nay là Trung tâm Quản lý đất đai) và Ban Quản lý dự án các công trình huyện đã có biên bản làm việc với UBND xã và bản Chấng, trong đó có nội dung làm Nhà văn hóa cho bản Chấng trước khi triển khai dự án “Ðấu giá quyền sử dụng đất lò gạch bản Chấng”. Ðến nay đất nhà văn hóa của bản đã được thu hồi và tổ chức đấu giá nhưng vẫn chưa đầu tư xây dựng lại nhà văn hóa cho bản. Ðể giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri, HÐND huyện đã ban hành Báo cáo tổng hợp các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HÐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, yêu cầu UBND huyện giải quyết, báo cáo tình hình giải quyết. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm Quản lý đất đai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với lãnh đạo UBND xã Quài Tở và đại diện bản Chấng họp bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai triển khai xây dựng Nhà văn hóa bản. Không lâu sau đó, UBND huyện yêu cầu UBND xã Quài Tở khẩn trương triển khai xây dựng Nhà văn hóa bản Chấng theo đúng trình tự, thủ tục quy định trên cơ sở nguồn ngân sách được giao từ đấu giá quyền sử dụng đất. Các hạng mục phụ trợ: Ðường, sân, tường rào, công trình phụ… xem xét lồng ghép các nguồn vốn hoặc kêu gọi xã hội hóa trong thời gian tiếp theo để xây dựng. Ý kiến của cử tri được giải quyết đã tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ðó chỉ là 2 trong số rất nhiều các ý kiến, kiến nghị của người dân huyện Tuần Giáo gửi đến HÐND huyện được giải quyết kịp thời, thấu đáo trong những năm trở lại đây. Ông Giàng A Dế, Phó Chủ tịch HÐND huyện Tuần Giáo cho biết: Với vai trò là cơ quan dân cử tại địa phương, HÐND huyện luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp.

Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, Thường trực HÐND huyện tổng hợp, rà soát, phân loại, chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết các kiến nghị chính đáng. Cùng với đó, việc giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện thường xuyên và được đưa vào chương trình hoạt động của HÐND huyện hàng năm. Căn cứ kế hoạch giám sát, UBND huyện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong nội dung và phạm vi giám sát gửi Thường trực HÐND huyện. Ðối với những ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong phải có văn bản, tài liệu kèm theo minh chứng. Ðối với những ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm, đang giải quyết, UBND huyện phải nêu rõ lý do, dự kiến tiến độ và thời hạn giải quyết. Qua giám sát, công tác tiếp nhận, trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nhiều ý kiến đã được giải quyết thấu đáo, kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác