XÃ LUẬN

Sức mạnh lòng dân

08:53 - Thứ Tư, 19/08/2020 Lượt xem: 4313 In bài viết

ĐBP - Cách đây 75 năm, vào trung tuần tháng 8/1945, nhận thấy thời cơ đã đến, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước tổng khởi nghĩa. Hưởng ứng lời hiệu triệu đó, toàn dân chung một ý chí, đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc cách mạng long trời lở đất, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Từ đây non sông ta là của chúng ta. Cách mạng Tháng Tám không mang phép màu nào trong lòng nó. Mà đây là cuộc cách mạng do Đảng ta - một đảng tiên phong của giai cấp, của dân tộc, khi ấy mới tròn 15 tuổi, với khoảng 5.000 đảng viên tiên phong dẫn đường. Để rồi sau hơn hai tuần nổi dậy, với ý chí, quyết tâm “lấy sức ta mà giải phóng cho ta”. Từ Bắc vào Nam, từ vùng nông thôn miền núi, đồng bằng đến các thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn... toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước quốc dân đồng bào, Hồ Chủ tịch đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Tại vùng phên giậu phía Tây Bắc Tổ quốc, đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (cũ) cũng sục sôi ý chí căm thù giặc sâu sắc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi cuộc chiến tranh, đồng bào các dân tộc Lai Châu không ngừng đóng góp sức người, sức của, hướng ra tiền tuyến, hướng về phương xa, với quyết tâm giành lại từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Còn giặc là còn ra trận; đâu có giặc là ta cứ đi...

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, “Chín năm làm một Điện Biên”, “Gan không núng, chí không mòn”... mỗi thế hệ người dân Lai Châu - Điện Biên luôn hiến kế, nghĩ cách, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với 13 kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, cùng với đó là rất nhiều các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát thực tế; tận dụng tối đa, sử dụng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm nguồn lực đầu tư của Trung ương và địa phương, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Từ Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, lần đầu tiên Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển đạt mức trung bình trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Sau gần một nhiệm kỳ nhìn lại, kết quả thực hiện các mục tiêu, 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội đề ra.

Từ chủ trương đúng, phương pháp lãnh đạo khoa học, linh hoạt, nên dù còn gặp nhiều khó khăn cả chủ quan và khách quan, nhất là trước đại dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh vẫn đạt 0,54% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5,29%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tăng 24,36%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục được duy trì, đảm bảo an toàn. Cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, nhất là chính sách chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền lãnh thổ giữ vững, đối ngoại rộng mở. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của UBND các cấp đạt được những kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, sự đồng thuận trong nhân dân được tăng cường...

Khơi dậy ý chí cách mạng, nỗ lực quyết tâm vươn lên thoát khỏi đói nghèo, tránh tụt hậu trong nhân dân, thì điều tiên quyết là sau khi đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, chủ động làm gương và nêu gương trước mọi phương diện, để biến chủ trương, mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ đại hội của địa phương mình thành hành động, việc làm cụ thể. Vì với người dân, họ chỉ tin và sẽ luôn tin tưởng theo khẩu hiệu “xe chưa qua, nhà không tiếc”, khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự đầu tàu, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Phải biết đặt lợi ích người dân lên trên hết, trước hết.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có dân là có tất cả. Mất lòng dân là vận nước lâm nguy”. Do vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Khi Dân - Đảng hòa quyện thì mọi việc dù khó mấy cũng sẽ có giải pháp tháo gỡ để đi tới thành công.

Điện Biên Phủ
Bình luận

Tin khác