Giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án 513

10:56 - Thứ Ba, 08/09/2020 Lượt xem: 5297 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513) và thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Thanh Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự tại điểm cầu Điện Biên.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.

Thực hiện Dự án 513, đến hết tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành hiệp thương, thỏa thuận giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lch cử để lại. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000, đường địa giới quốc gia, đường địa giới, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 58/63 tỉnh, thành phố. Bộ đã khảo sát thực tế và đề xuất phương án kỹ thuật xác định địa giới hành chính tại 15/16 khu vực cấp tỉnh do lịch sử để lại và xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển để Bộ Nội vụ xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời ban hành các văn bản quy định kỹ thuật và định mức xác định đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Đối với các tỉnh, thành phố, đến hết tháng 6/2020, có 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nộp sản phẩm để Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; trong đó sản phẩm của 12 tỉnh, thành phố đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhn đủ điều kiện  đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia.

Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6 đơn vị; sắp xếp 1.027 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 546 đơn vị.

Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đồng thời nêu khó khăn về kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án 513 dẫn đến tình trạng chậm tiến độ tại các địa phương. Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn một số khó khăn như: Việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chất lượng đô thị những đơn vị hành chính mới sắp xếp bị ảnh hưởng; việc bố trí trung tâm hành chính chưa phù hợp, chưa thuận tiện cho việc giao dịch của người dân...

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển; Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các địa phương gửi hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp để Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật theo quy định; gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả triển khai dự án 513. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại các địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác