Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý xây dựng một số luật

12:27 - Thứ Hai, 28/09/2020 Lượt xem: 4009 In bài viết

ĐBP - Ngày 28/9, đồng chí Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 4 dự thảo luật, gồm: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các dự án luật.

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 chương, 179 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tham gia ý kiến, các đại biểu đề nghị cần xem xét lại kết cấu, bố cục các chương, điều của luật; bổ sung nội dung “chính sách Nhà nước ứng phó với biến đổi khí khậu” vào Điều 5 của Luật hoặc quy định thành 1 điều riêng biệt. Tại Điều 13 của dự thảo Luật chưa có quy định về kỳ hạn đối với kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, vì vậy cần bổ sung quy định liên quan đến nội dung này, với mục tiêu kỳ hạn dưới 5 năm. Với quy định tổ chức, cá nhân vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm vận chuyển chất thải đến cơ sở có giấy phép môi trường phù hợp, còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng. Đa số ý kiến cho rằng, cần quy định rõ hơn về căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường và nội dung bảo vệ môi trường; trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nên rút ngắn thời gian thẩm định, đánh giá tác động môi trường để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án. Đối với thẩm quyền đánh giá tác động môi trường các dự án nên giao cho UBND cấp tỉnh chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện. Cần nghiên cứu, bổ sung thêm hành vi nghiêm cấm việc xuất khẩu chất thải trái phép ra bên ngoài; bổ sung thành phần môi trường cần bảo vệ là môi trường rừng; quan tâm hơn đến công tác tham vấn cộng đồng; bổ sung nội dung chính sách Nhà nước về quản lý, ứng phó biến đổi khí hậu; cần quy định rõ phản biện trong quá trình đánh giá tác động môi trường các dự án. Trong vấn đề xử lý vi phạm, cần nghiên cứu đưa thời hiệu xử lý vi phạm môi trường dài hơn 5 năm hoặc 10 năm.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (gồm 6 chương, 36 điều), các đại biểu đề nghị tại Điều 4 về nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng cần bổ sung thêm cụm từ “có chung đường biên giới” vào nội dung “… tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia của các nước”. Đồng thời, bổ sung thêm cụm từ “vững mạnh” vào nhiệm vụ biên phòng “Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân”. Tại khoản 1, điểm C về việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới, cần cân nhắc cụm từ “ngăn chặn thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt”. Bởi theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai thì thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường, vậy thì “thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt” quy định để hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới cần được hiểu như thế nào? Tại điểm a, khoản 2, Điều 15 quy định “Trong vành đai biên giới: ra vào khu vực có dịch bệnh, hỏa hoạn, thiên tai, khu vực cửa khẩu trừ các cửa khẩu chính, hoặc các cửa khẩu cho người nước thứ ba đi qua…” đề nghị sửa cụm từ “các cửa khẩu cho người nước thứ ba đi qua” thành “các cửa khẩu quốc tế”. Cũng tại khoản 2, đề nghị thay thế cụm từ “sản xuất của Nhân dân” thành “sản xuất, kinh doanh, dịch vụ” cho đầy đủ, hoạt động đó có thể là của nhân dân, tổ chức, hộ gia đình. Đối với việc hạn chế hoặc tạm dừng qua lại biên giới, các đại biểu đề nghị bổ sung việc thông báo quyết định hạn chế hoặc tạm dừng qua lại cửa khẩu phụ, lối mở của Đồn Biên phòng cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trưởng Công an huyện; thông báo quyết định hạn chế hoặc tạm dừng của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh cho Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh…

Đối với Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) gồm 7 chương, 39 điều (tăng 1 chương và giảm 3 điều so với Luật Cư trú hiện hành); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cơ bản các đại biểu thống nhất, đồng tình với nội dung.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác