Chính trịBầu cử

Ủy ban Bầu cử huyện Tuần Giáo triển khai nhiệm vụ

15:41 - Thứ Năm, 18/02/2021 Lượt xem: 1698 In bài viết

ĐBP - Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Tuần Giáo đã thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện gồm 15 thành viên do đồng chí Vũ Văn Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch UBBC huyện. Ngày 18/2, Ủy ban Bầu cử huyện Tuần Giáo tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên; quy định chế độ làm việc của UBBC. Đại biểu nhất trí UBBC huyện làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá nửa số thành viên biểu quyết tán thành. Thường trực UBBC huyện duy trì chế độ giao ban 2 tuần/lần kể từ ngày họp phiên thứ nhất để kiểm điểm, đánh giá tình hình công việc theo kế hoạch và tiến độ triển khai công tác bầu cử…

Chủ tịch UBBC huyện Tuần Giáo Vũ Văn Đức khẳng định, công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên các thành viên UBBC huyện cần trách nhiệm, ưu tiên thực hiện. Thành viên được phân công phụ trách theo dõi công tác bầu cử ở các địa phương phải phối hợp tốt với các cấp ủy đảng, kết hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, thị trấn và các tổ chức bầu cử ở địa phương thực hiện đúng các quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo tiến độ thời gian theo Luật định. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Gia Kiệt
Bình luận