Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học Bác bằng việc làm cụ thể

09:02 - Thứ Sáu, 19/01/2018 Lượt xem: 3028 In bài viết
ĐBP - Nhiều năm qua, Trung tá Bùi Văn Khánh, Tiểu đoàn trưởng Khung Thường trực, kiêm trợ lý quân lực (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tủa Chùa) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ vững phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Ðiều lệnh Quân đội, điều lệ đơn vị…

 
 Trung tá Bùi Văn Khánh.
Trung tá Khánh cho biết: Xác định rõ chức trách nhiệm vụ của mình, tôi tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị, UBND huyện kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt huấn luyện dự bị động viên, tuyển quân, diễn tập phòng thủ quân sự cấp xã, huyện; xây dựng kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng hàng năm, kế hoạch xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết, phối hợp cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham mưu kịp thời, chính xác cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương. Thượng tá Lý Công Hồng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tủa Chùa, nhận xét: Trung tá Bùi Văn Khánh có lập trường tư tưởng vững vàng, không ngừng rèn luyện phấn đấu, tự học, gương mẫu trong công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Ðảng, pháp luật Nhà nước, Ðiều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi tổ chức phân công. Nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trung tá Bùi Văn Khánh là tấm gương để chiến sĩ trẻ trong lực lượng vũ trang huyện noi theo, rèn luyện, công tác, học tập.

Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng đội, quần chúng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi cấp trên, tổ chức phân công; được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến, đồng chí hợp tác giúp đỡ nên nhiều năm liên tục Trung tá Khánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bầu chọn là chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Tủa Chùa tặng Giấy khen.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top