Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ðảng bộ huyện Ðiện Biên

Học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực

08:55 - Thứ Hai, 09/12/2019 Lượt xem: 11266 In bài viết

ĐBP - Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Huyện ủy Ðiện Biên lựa chọn những vấn đề cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương để thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05 chuyên đề 2019). Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Học và làm theo Bác, thanh niên xã Thanh Luông (huyện Ðiện Biên) chung tay vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Vũ Văn Quyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ðiện Biên cho biết: Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 chuyên đề 2019 đã giúp cho cán bộ chủ chốt ở địa phương nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cùng với học tập, trên 6.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể huyện đăng ký kế hoạch thực hiện Chỉ thị này gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Ðảng. Lấy kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Lãnh đạo là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đưa nội dung tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đánh giá kết quả thực hiện gắn liền với đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo Quy định 101 - QÐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào dịp cuối năm.

Cấp ủy cơ sở trong huyện cũng đã thực hiện nghiêm Quy định số 55 - QÐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW; Quy định 205 - QÐ/TW, ngày 23/9/2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền… tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được nâng lên. Tăng cường trách nhiệm cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo phụ trách địa bàn thường xuyên bám nắm cơ sở, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên, quần chúng; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội. Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã chủ động lựa chọn nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết mà người dân quan tâm, như: Xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển và bảo vệ rừng, ô nhiễm môi trường; sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến đất đai; giải quyết chế độ, chính sách, công tác an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện... Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của huyện phát hiện, xử lý 40 vụ vi phạm về rừng (trong đó, xử phạt hành chính 37 vụ, khởi tố 2 vụ); huyện đã xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và chấm dứt hoạt động đối với cơ sở luyện than cốc của Công ty TNHH Ðầu tư công nghiệp Tây Bắc tại khu vực đội 12,13,14 xã Thanh Xương; việc chưa được hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Ðầu tư Tây Bắc Mỹ nhưng vẫn khai thác cát tại địa bàn xã Noong Hẹt, Noong Luống. Xây dựng phương án di dời 63 hộ dân bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm khỏi tình trạng đá lăn, sạt lở núi; đề ra phương án và chỉ đạo UBND huyện xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai dọc quốc lộ 279 khu C9, xã Thanh Xương theo Luật Ðất đai… UBND huyện gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng “kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả, sát thực tế”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”…

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận