Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Ðảng bộ huyện Ðiện Biên

07:44 - Thứ Hai, 06/04/2020 Lượt xem: 3259 In bài viết

ĐBP - Sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) ở Ðảng bộ huyện Ðiện Biên, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” gắn với nhiệm vụ chính trị được giao đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhất là về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Học và làm theo Bác, đoàn viên thanh niên huyện Ðiện Biên thu gom rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường.

Học và làm theo Bác, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Phần lớn cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Ðội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp quan tâm, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, nắm tâm tư nguyện vọng, nói đi đôi với làm, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Ðây là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ðảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - đồng chí Phạm Ðức Toàn, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên khẳng định.

Huyện ủy đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo, tập trung xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án triển khai thực hiện nhằm tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh; gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Huyện ủy đã thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan, như: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện; Ban Tổ chức - Nội vụ huyện, sáp nhập Tổ chức phát triển quỹ đất và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thành lập Trung tâm quản lý đất đai huyện; sáp nhập Ðài truyền thanh - truyền hình và sự nghiệp văn hoá để thành lập Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh, truyền hình huyện; sáp nhập 343 thôn bản, giảm 122 thôn, bản (đạt 26,2%)…

Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm 46 tập thể và 77 cá nhân là ủy viên chi ủy, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp xã, chức danh thủ trưởng cơ quan; thành lập các tổ công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm tại các tổ chức đảng trực thuộc. Huyện ủy cũng tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý, từng bước khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Cơ quan chức năng trên địa bàn phát hiện và xử lý 170 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và lâm sản; tiếp nhận, giải quyết 8 vụ việc tranh chấp đất đai; 59 đơn đề nghị của công dân, 6 đơn đề nghị của UBND các xã. Thu gom 1.456,5kg thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; giải quyết dứt điểm vi phạm đất đai tại khu C9 xã Thanh Xương, bãi màu xã Thanh Hưng...

Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh sát với tình hình thực tế của UBND huyện đã góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 12,6%, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Huyện đã gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại UBND huyện và 21 xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng “kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả, sát thực tế”, “chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc”, thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với trách nhiệm người đứng đầu... Hàng năm toàn huyện có trên 70% chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; không có xã xếp loại chính quyền yếu kém. Ðảng bộ các xã trên địa bàn đã chủ động lựa chọn một số công việc để học và làm theo Bác, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó đến nay huyện có 17/21 xã đạt chuẩn NTM, thực hiện tốt quản lý điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, tồn đọng trong nhiều năm, không để hình thành điểm “nóng” gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Như các xã: Noong Hẹt, Pom Lót, Noong Luống xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; các xã: Thanh Xương, Thanh Hưng, Noong Hẹt tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản. Ðảng ủy xã Thanh Hưng và Thanh Yên đã quyết liệt chỉ đạo dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng thành công cánh đồng lớn, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM…

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận