Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy tính tiên phong trong học, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên

09:11 - Thứ Tư, 09/12/2020 Lượt xem: 9281 In bài viết

ĐBP - Với phương châm “Ðảng viên đi trước...”, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chất lượng, hiệu quả công tác của từng cán bộ, đảng viên (CBÐV) được nâng lên.

Từ việc học tập và làm theo Bác đã có nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp Ðảng. Trong ảnh: Bí thư Chi bộ 6, Ðảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên trao quyết định cho đảng viên mới.

Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 2 đảng bộ bộ phận, 225 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với hơn 3.900 đảng viên. Những năm qua, Ðảng ủy đã chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng. Ðưa nội dung học tập vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý; lồng ghép các câu chuyện, bài thơ về Bác nhằm giáo dục tư tưởng, đạo đức cho CBÐV. Gắn việc học và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch của đơn vị và của từng cán bộ. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước ở từng cơ quan, đơn vị. Ðối với các chi, đảng bộ các trường chuyên nghiệp đưa nội dung Chỉ thị 05 lồng ghép trong các tiết học, các giờ ngoại khóa. Ðảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho đội ngũ CBÐV đăng ký chương trình hành động cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, các tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng bám sát nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CBÐV trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với cách làm hay sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như Ðảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên, tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức lấy các mẩu chuyện về Bác trong Tạp chí Xây dựng Ðảng để triển khai. Ðồng chí Ðinh Xuân Huy, Phó Bí thư Ðảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hàng năm, Ðảng bộ đều triển khai, quán triệt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 tới toàn thể cán bộ giáo viên, người lao động và sinh viên. Tổ chức viết bài thu hoạch sau học tập; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với những công trình, phần việc thiết thực. Lấy đó làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, và là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong toàn trường. Các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, thi kể chuyện về Bác Hồ, chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ xã khó khăn... qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, phấn đấu học, làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều quần chúng ưu tú được bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Ðảng. Từ đầu năm đến nay, Ðảng bộ kết nạp 28 đảng viên mới (26 đảng viên là sinh viên, 2 đảng viên là giảng viên). Ðiển hình như đảng viên Phạm Xuân Cường, cán bộ Phòng Ðào tạo nghiên cứu khoa học là người luôn gương mẫu từ những việc nhỏ nhất.

Anh Phạm Xuân Cường chia sẻ: Làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hàng năm sau khi được quán triệt chuyên đề về học và làm theo Bác tôi đều viết bài thu hoạch và xây dựng bản kế hoạch cá nhân học và làm theo Bác. Nội dung học tập là: Xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết, tiết kiệm, chống các biểu hiện xa hoa lãng phí; tích cực nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho 1 năm.

Nhờ bám sát bản kế hoạch học và làm theo Bác đã đề ra theo từng năm mà 7 năm liền anh Cường là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 năm chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; có nhiều công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng trong thực tiễn. Năm 2020, anh Cường có sáng kiến “Nghiên cứu hệ thống thuốc trừ sâu không ảnh hưởng đến môi trường” có phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc.

Ðồng chí Phạm Minh Khuyến, Trưởng ban Tuyên giáo Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ðể phát huy hiệu quả vai trò đầu tàu, gương mẫu của đảng viên, Ðảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chỉ đạo CBÐV thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Ðịnh kỳ các đơn vị tiến hành biểu dương, khen thưởng, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đảng viên về nội dung học tập và làm theo Bác. Từ đó, nhiều CBÐV, nhất là cán bộ lãnh đạo đã gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác; đổi mới phong cách làm việc, gần dân, trọng dân, vì dân.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận