Chỉ thị 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục

10:38 - Thứ Ba, 01/09/2020 Lượt xem: 4054 In bài viết

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 với mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ngành Giáo dục quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép là vừa bảo đảm chất lượng dạy học, vừa phòng, chống dịch. (Ảnh minh họa: Nguồn internet)

9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu là: Thứ nhất, rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; thứ hai, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; thứ ba, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất; thứ tư, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; thứ sáu, đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục; thứ bảy, hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; thứ tám, tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; thứ chín, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Chỉ thị đề ra 5 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó có việc tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; rà soát các vấn đề trong toàn ngành để chủ động giải quyết dứt điểm, khắc phục những hạn chế, bất cập; thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, nhất là việc thực hiện quy định về thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, công tác tuyển sinh, các chương trình liên kết giáo dục; xem xét dừng tuyển sinh các chương trình, các ngành đào tạo không bảo đảm chất lượng. 

Căn cứ chỉ thị này và tình hình thực tiễn, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch, trong đó lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp.

Những địa phương phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức việc dạy và học trực tuyến qua internet và trên truyền hình với phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng học", nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học.

Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021; thực hiện các giải pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, nhân viên toàn ngành Giáo dục thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác