Chính sách mới - Quyết định mới

10:18 - Thứ Ba, 05/01/2021 Lượt xem: 752 In bài viết

Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2020/NÐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Theo đó, 82 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành bị bãi bỏ toàn bộ kể từ ngày 30-12-2020. Trong số các văn bản bị bãi bỏ, có 65 Nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, một số văn bản bị bãi bỏ như: Nghị định số 136/2007/NÐ-CP ngày 17-8-2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 94/2015/NÐ-CP ngày 16-10-2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NÐ-CP; Nghị định số 07/2017/NÐ-CP ngày 25-1-2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; Nghị định số 17/2019/NÐ-CP ngày 1-2-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NÐ-CP; ...

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác