Phát triển văn hóa là mục tiêu quan trọng

09:04 - Thứ Tư, 11/09/2019 Lượt xem: 5471 In bài viết

ĐBP - Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta luôn xác định văn hóa là một nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Vì vậy, việc xây dựng, bảo tồn và phát huy một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc luôn là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với toàn xã hội nói chung và ngành Văn hóa nói riêng. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, những năm gần đây lĩnh vực văn hóa của tỉnh ta đã từng bước phát huy được vai trò, vị trí của mình. Ðặc biệt, trong bối cảnh tỉnh ta xác định phát triển văn hóa là mục tiêu quan trọng và là hướng đi lâu dài, trong đó du lịch văn hóa và lịch sử đóng vai trò nòng cốt.

Màn trình diễn văn nghệ trong đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2019 tại Quảng trường 7/5 (TP. Ðiện Biên Phủ).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi chiến sĩ văn hóa đã ngày càng trưởng thành về mọi mặt và đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Do đó, sự nghiệp văn hóa không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, trở thành vũ khí sắc bén của Ðảng, cổ vũ toàn dân đoàn kết xây dựng đất nước. Hòa trong bối cảnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa. Tiêu biểu như kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Ðiện Biên đến năm 2020; Ðề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Ðiện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025… Ðó là cơ sở để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.

Ðể cụ thể hóa mục tiêu của tỉnh về phát triển văn hóa gắn với du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, những năm gần đây nhiều hoạt động văn hóa, du lịch từ cấp tỉnh đến các cơ sở được tổ chức quy mô, bài bản, có sức lan tỏa và trở thành hoạt động thường niên. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống cũng được khôi phục, duy trì và phát huy hiệu quả. Có thể kể đến một số hoạt động nổi bật đã tạo nên những ấn tượng đậm nét trong lòng người dân và du khách, như: Lễ hội Hoa Ban, Sự kiện Hoa anh đào, Lễ hội Ðua thuyền đuôi én, Tết Té nước của dân tộc Lào, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông... và một số ngày lễ tết truyền thống của các dân tộc. Những hoạt động như vậy đã tạo được nhiều điểm nhấn cần thiết có tính lan tỏa mạnh, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội của mỗi địa phương nói chung và lĩnh vực văn hóa, du lịch nói riêng đang có sự hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng. Ðó chính là cơ hội để phát triển, đổi thay của ngành Văn hóa, du lịch nhưng đồng thời cũng là sự thử thách. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, cơ quan, đơn vị làm văn hóa phải luôn tự đổi mới để theo kịp xu thế hội nhập và mang tính bền vững. Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến nhưng phải giữ được bản sắc riêng như tinh thần Nghị quyết của Ðảng đã đề ra.

Những năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền được tổ chức phong phú, sôi nổi. Mỗi hoạt động đều mang những giá trị truyền thống và bản văn hóa của mỗi dân tộc. Trong các hoạt động gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước thường xuyên được chú trọng đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Tiêu biểu là các hoạt động kỷ niệm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ; kỷ niệm ngày thành lập tỉnh và Ðảng bộ tỉnh; thực hiện triển khai Ðề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Ðiện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện tốt các hoạt động về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực gia đình, bình đẳng giới…

Với truyền thống 74 năm xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, 57 năm ngành văn hóa Ðiện Biên, chúng ta tin tưởng rằng trong những năm tới, ngành Văn hóa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, thực hiện thành công các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác

Back To Top