Tuần Giáo từng bước chuyển mình

09:44 - Thứ Tư, 06/09/2017 Lượt xem: 1328 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, với những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo đang có sự phát triển vượt bậc; chất lượng đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Xác định phát triển hạ tầng giao thông tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tuần Giáo đã huy động nhiều nguồn lực để mở mới và sửa chữa các tuyến giao thông trên địa bàn, từng bước hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 600km đường giao thông; trong đó hơn 200km quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện, còn lại gần 400km đường liên xã, liên bản. 17/19 xã, thị trấn đã có đường ô tô đến trung tâm đi được cả 4 mùa. Đặc biệt, một số tuyến đường bê tông đang trong quá trình thi công, như: Quốc lộ 6 - bản Cong (xã Quài Tở) dài 2,5km; bản Lồng - Tỏa Tình (xã Tỏa Tình); bản Huổi Khạ - Pú Biến (xã Mường Mùn)... sau khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đẩy mạnh phát triển giao thông, tạo “bước đi trước” trong phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Tuần Giáo tiếp tục xác định mũi nhọn trong phát triển kinh tế vẫn là sản xuất nông nghiệp. Trong đó tập trung vào việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi những giống mới cho năng suất, chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ kịp thời. Đến nay, huyện bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân, như vùng chuyên canh ngô ở các xã: Pú Nhung, Phình Sáng, Rạng Đông và Ta Ma; mô hình trồng bưởi da xanh, na tại 3 xã Quài Nưa, Mùn Chung và Rạng Đông; mô hình nuôi gà an toàn sinh học... Từ đầu năm đến nay, thông qua các chương trình, dự án, huyện Tuần Giáo đã hỗ trợ trực tiếp cho bà con nông dân hơn 100 nghìn tấn giống lúa, ngô và đậu tương; hỗ trợ kinh phí ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời lồng ghép với các chương trình định canh, định cư để người dân ổn định cuộc sống lâu dài, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết: Thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và đúng hướng; hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND huyện đề ra. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch; năm 2016 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 35.000 tấn; tổng đàn gia súc gần 90.000 con; diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 211,3ha; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 200 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ gần 580 tỷ đồng. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vẫn còn cao (chiếm 52,3%), song những cố gắng trong xóa đói giảm nghèo của huyện những năm qua đã khẳng định hướng đi đúng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; kết cấu hạ tầng được đầu tư có trọng tâm trọng điểm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên... Tuy nhiên, những kết quả đó mới chỉ là bước đầu, chúng tôi xác định để tiếp tục gặt hái những thành công trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh thì Đảng bộ, chính quyền huyện phải tiếp tục phát huy tính năng động, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành và sự đoàn kết, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức.

Phong Vân
Bình luận

Tin khác