Tinh giản biên chế ở Mường Nhé

“Giản” nhưng chưa “tinh”

08:58 - Thứ Năm, 13/09/2018 Lượt xem: 2547 In bài viết

ĐBP - Theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, giai đoạn 2015 - 2021, mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải tinh giản tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế. Ðến nay, sau 4 năm triển khai, mặc dù huyện Mường Nhé vẫn đảm bảo được chỉ tiêu giảm biên chế theo đúng lộ trình, nhưng việc tinh giản theo đúng nghĩa cán bộ kém năng lực, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn vẫn đang là bài toán khó với cấp ủy, chính quyền các cấp.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Sín Thầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2015, huyện Mường Nhé được giao 1.687 biên chế hành chính, sự nghiệp và công chức cấp xã… Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2152/KH-UBND ngày 10/6/2015 về “Tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2021”, UBND huyện Mường Nhé đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.... Cụ thể hóa bằng hành động, ngày 17/6/2015 UBND huyện Mường Nhé đã ban hành Kế hoạch số 394/KH - UBND về “Tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Mường Nhé giai đoạn 2016 - 2021 và Kế hoạch Tinh giản biên chế năm 2015”. Cùng với đó, huyện cũng xây dựng Ðề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 (Gọi tắt là Ðề án số 01/ÐA-UBND). Trong đó, huyện Mường Nhé xác định rõ giai đoạn 2016 - 2021 số lượng biên chế cần tinh giản là 164 người. Tính đến cuối năm 2017, huyện đã tinh giản được 46 biên chế (chủ yếu là viên chức ngành giáo dục và đào tạo). Riêng năm 2017 huyện tinh giản được 27 biên chế (2 công chức quản lý Nhà nước, 20 viên chức và 5 công chức cấp xã).

Tuy nhiên, hiện nay đối tượng tinh giản chủ yếu tập trung vào những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi hoặc không tuyển mới biên chế để đáp ứng theo đúng lộ trình. Việc tinh giản đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức... vẫn chưa được thực hiện. Lý giải về nguyên nhân, theo ông Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng Nội vụ huyện: Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết, huyện Mường Nhé đã triển khai nghiêm túc tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tuy nhiên quá trình triển khai huyện gặp rất nhiều khó khăn; đặc biệt việc chỉ giảm về số lượng cán bộ chưa tinh gọn bộ máy, chất lượng cán bộ không chỉ ở riêng Mường Nhé mà đó là thực trạng chung ở hầu hết các huyện vùng cao. Nguyên nhân được chỉ ra là do thủ trưởng nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tinh giản biên chế để đảm bảo quy định; thiếu kiểm tra, đôn đốc trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, còn tình trạng nể nang, chưa đánh giá đúng chất lượng thực sự của đội ngũ công chức, viên chức, thậm chí còn “bao che” nên không đủ cơ sở để xác định đối tượng tinh giản biên chế do năng lực hạn chế hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Ðặc biệt, việc tự phê và phê bình ở một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém… Ðối với cấp xã việc tinh giản rất khó, do sự thiếu quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, một bộ phận cán bộ chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tinh giản biên chế nên có phản ứng tiêu cực, thiếu kiềm chế.

Trao đổi với chúng tôi, bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư Ðảng bộ xã Sín Thầu, chia sẻ: Triển khai thực hiện Nghị quyết 39, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức để họ nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Ðồng thời, xã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách, công chức; trên cơ sở đó sắp xếp, kiện toàn bộ máy cấp xã đảm bảo tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả; hiện nay xã đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh bí thư kiêm chủ tịch HÐND xã. Tuy nhiên, do đặc thù là xã loại I được bố trí tối đa 25 biên chế; số lượng biên chế phải tinh giản đến năm 2021 là 2 người nhưng đến nay chưa tinh giản được biên chế nào do số lượng biên chế hiện mới đang bố trí được là 24 người. Ðối với xã vùng cao như Sín Thầu, việc tinh giản còn gặp rất nhiều khó khăn, bất cập vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống cũng như thu nhập của những người thuộc diện tinh giản. Năm 2017, xã có 1 cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, xã đang tích cực làm công tác tư tưởng, vận động, tuyên truyền viết đơn nghỉ theo diện tinh giản biên chế.

Ðể đảm bảo tiến độ thời gian, đặc biệt là chất lượng tinh giản, mặc dù huyện Mường Nhé đã đưa ra nhiều giải pháp: Thực hiện nghiêm việc chỉ tuyển dụng để thay thế không quá 50% số biên chế công chức, viên chức được giảm trong năm (gồm cả số đã tinh giản và số nghỉ hưu, thôi việc); đẩy mạnh rà soát, xác định vị trí việc làm theo tiêu chuẩn chức danh… Nhưng để đạt được mục tiêu, không chỉ giảm về số lượng mà còn bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc “thực tâm” của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản; lấy đó làm cơ sở để thúc đẩy nhanh hơn nữa việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần xóa đói giảm nghèo ở huyện biên giới Mường Nhé.
Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác