Cần đẩy nhanh tiến độ công bố quy hoạch 3 loại rừng

08:45 - Thứ Sáu, 06/09/2019 Lượt xem: 12215 In bài viết

ĐBP - Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1208/QÐ-UBND về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức công bố, bàn giao kết quả quy hoạch cho các địa phương, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp nhận kết quả, sản phẩm của quy hoạch, tổ chức công bố công khai và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch trên địa bàn quản lý… Tuy nhiên, qua theo dõi, thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến hết tháng 7/2019 vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện công bố công khai quy hoạch 3 loại rừng đến cấp xã, thôn/bản theo quy định.

Một số hộ dân bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung (huyện Ðiện Biên Ðông) di chuyển nhà từ nơi sạt lở vào đất rừng sinh sống. Ảnh: Quốc Huy

Theo Quyết định 1208/QÐ-UBND của UBND tỉnh, tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh là 694.753ha (chiếm 72% diện tích tự nhiên toàn tỉnh), bao gồm: Ðất có rừng gần 372.000ha và đất chưa có rừng hơn 322.000ha. Trong đó, rừng đặc dụng hơn 51.664ha (bao gồm cả đất có rừng và chưa có rừng); rừng phòng hộ hơn 416.163ha và 226.925ha rừng sản xuất. Mục tiêu của quy hoạch nhằm rà soát, điều chỉnh lại quy mô đất lâm nghiệp và cơ cấu các loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, tình hình thực tế của địa phương; khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình sử dụng 3 loại rừng trước đây. Bên cạnh đó, gắn quy hoạch 3 loại rừng với thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, từng bước nâng cao độ che phủ rừng, phấn đấu đạt 45% vào năm 2025 và 48% năm 2030.

Ngày 24/12/2018, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh đến năm 2025 và định hướng năm 2030. Ðến nay, các sản phẩm quy hoạch 3 loại rừng đã được Sở NN&PTNT bàn giao cho 10/10 huyện, thị xã và thành phố. Thế nhưng, việc công bố công khai quy hoạch đến cấp xã, thôn/bản của các đơn vị địa phương vẫn còn rất chậm, mặc dù các hạt kiểm lâm đã tham mưu giúp UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng đến từng đơn vị cấp xã và cấp thôn/bản.

Theo tổng hợp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến ngày 29/7/2019 toàn tỉnh có 92/129 xã, phường thực hiện công bố quy hoạch (đạt 71%), với tổng số người tham gia 3.759 người; trong đó huyện Ðiện Biên và Tủa Chùa chưa triển khai công bố đến cấp xã. Bên cạnh đó, số thôn, bản cần được công bố công khai về quy hoạch 3 loại rừng gồm 1.657 thôn, bản song mới công bố được 132 thôn, bản (đạt 8%). Các huyện: Ðiện Biên, Tủa Chùa, Ðiện Biên Ðông, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay và TP. Ðiện Biên Phủ chưa thực hiện công bố đến các thôn, bản; đạt cao nhất là huyện Mường Nhé: 68 bản (đạt 58%), tiếp đến là Mường Chà (đạt 30%), Tuần Giáo (10%) và Mường Ảng (3%). Ðiều đáng nói, công bố quy hoạch 3 loại rừng nhằm mục đích để người dân biết được đất quy hoạch rừng, tránh vi phạm, nhưng khi cơ quan chức năng tổ chức công bố ngoài thực địa lại rất ít người tham gia. Cụ thể, huyện Mường Nhé có số người dân tham gia nhiều nhất với 1.466 người; còn lại các huyện đã công bố một số bản thì không có người tham gia. Ðến nay còn 2 huyện chưa tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng đến cấp xã. 6 huyện, thị xã, thành phố chưa công bố đến các thôn, bản; 2 huyện công bố được một phần đến cấp thôn, bản.

Ngày 29/7/2019, Sở NN&PTNT đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục triển khai công bố công khai kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến cấp xã và thôn bản. Tiếp đó, ngày 7/8/2019, Sở NN&PTNT ban hành Văn bản số 1579/SNN-CCKL gửi các địa phương và các cơ quan liên quan về việc khẩn trương chỉ đạo công bố quy hoạch 3 loại rừng. Tại văn bản này, Sở NN&PTNT đã chỉ rõ hạn chế trong quá trình thực hiện việc công bố công khai quy hoạch 3 loại rừng như: Việc thực hiện công bố công khai chưa đồng bộ, chưa quyết liệt; một số địa phương coi đó là trách nhiệm của cơ quan chuyên môn; một số huyện giao chuyên trách cho hạt kiểm lâm và UBND cấp xã thực hiện (điển hình là huyện Ðiện Biên) là chưa đúng quy định hiện hành về công bố quy hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc quy hoạch 3 loại rừng có ảnh hưởng lớn đến các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sản xuất của nhân dân. Vì vậy, việc chậm công bố và hiệu quả công bố thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số trường hợp vi phạm quy định của pháp luật đối với diện tích rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ðể đảm bảo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân các dân tộc biết về quy hoạch 3 loại rừng và tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời là cơ sở giúp các cấp triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2019, Sở NN&PTNT đã đề nghị các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến cấp xã và thôn, bản; thông báo đến các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn…

Quốc Huy
Bình luận