Tăng cường ứng dụng CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật

08:54 - Thứ Hai, 30/09/2019 Lượt xem: 11075 In bài viết

ĐBP - Ðề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ðề án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 471/QÐ-TTg ngày 26/4/2019. Ðề án nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL, đa dạng hóa hình thức, khai thác triệt để thế mạnh của CNTT, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong PBGDPL, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Ðề án xác định một số mục tiêu cụ thể: 100% các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nền tảng chia sẻ, tích hợp kết nối, cập nhật đầy đủ, rộng rãi thông tin về pháp luật và PBGDPL; 100% các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng cổng/trang thông tin về PBGDPL; nghiên cứu, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu, các sản phẩm nội dung số, phần mềm phục vụ việc triển khai công tác PBGDPL, gia tăng tương tác giữa các cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong PBGDPL qua đối thoại trực tuyến và các hình thức phù hợp khác... Ðề án cũng đề ra nhiệm vụ đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác thông qua ứng dụng CNTT trên mạng xã hội, điện thoại, các phương tiện phát thanh, truyền hình.

Thành viên Ban thông tin và truyền thông xã Mường Phăng, huyện Ðiện Biên chuẩn bị các nội dung cần tuyên truyền trên máy vi tính.

Ông Trần Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án, đến nay các sở, ngành và UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện của ngành, cấp quản lý. Tại cổng thông tin điện tử của các sở, ngành và UBND cấp huyện đều đăng tải các nội dung giới thiệu về chính sách, pháp luật thuộc quyền quản lý; xây dựng mục hỏi đáp, tư vấn các nội dung pháp luật và chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh đã thực hiện việc giới thiệu, chuyển gửi văn bản pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu qua ứng dụng hồ sơ công việc TDOffice. Ðặc biệt, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã chú trọng niêm yết, phổ biến trình tự, thủ tục thực hiện các giao dịch hành chính cho các tổ chức, cá nhân qua mục “Giải quyết thủ tục hành chính” của đơn vị và trên cổng thông tin dichvucong.dienbien.gov.vn của UBND tỉnh.

Trước đây, việc tuyên truyền PBGDPL thông qua các cuộc họp dân là chủ yếu. Phương pháp này giúp đưa pháp luật sớm đi vào cuộc sống. Nhưng hạn chế của hình thức này là việc triệu tập, tổ chức các cuộc họp dân ngày càng khó, người dân tham gia các cuộc họp không thường xuyên. Ông Mùa A Kềnh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Phăng (huyện Ðiện Biên) chia sẻ: Hiện nay tỷ lệ người dân, kể cả khu vực vùng sâu, vùng xa sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet ngày càng tăng, trong khi hệ thống truyền thanh của xã không tới được các thôn, bản xa xôi. Ðể phát huy hiệu quả của PBGDPL, bên cạnh những mô hình, cách làm truyền thống, cần có sự ứng dụng CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay. Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT trong truyên truyền PBGDPL cho đội ngũ cán bộ tư pháp, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, bản.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận