Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo thông tư về quỹ xã hội, quỹ từ thiện

10:12 - Thứ Năm, 19/03/2020 Lượt xem: 5041 In bài viết

Dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25-11-2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện đang được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo dự thảo thông tư, sau khi quỹ đã thành lập pháp nhân theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, thì quỹ gửi hồ sơ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. Hồ sơ gồm các văn bản: Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính) và bản sao giấy phép hoạt động; bản sao các tài liệu điều lệ hoặc quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân (nếu có), quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân...  Nhân sự dự kiến là thành viên hội đồng quản lý quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp trước khi được cơ quan quản lý nhà nước theo quy định...

Dự thảo thông tư có kèm các danh mục mẫu văn bản áp dụng cho các quỹ và công dân tổ chức Việt Nam và danh mục mẫu văn bản áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-9-2020, thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10-4-2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác