Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc

09:10 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 3277 In bài viết

ĐBP - Thực hiện hiệu quả những chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về hỗ trợ, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Người dân bản Ta Lét, xã Hẹ Muông (huyện Ðiện Biên) chăm sóc vật nuôi được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình 135/CP.

Trước đây gia đình ông Lường Văn Lún, bản Ta Lét 2, xã Hẹ Muông (huyện Ðiện Biên) là hộ nghèo. Sau khi được vay 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Chương tình 135/CP hỗ trợ phát triển sản xuất, ông Lún đã xây dựng thành công mô hình kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Ông Lường Văn Lún chia sẻ: “Trước đây ít đất sản xuất, cuộc sống rất khó khăn, thường xuyên thiếu ăn. Ðược Nhà nước hỗ trợ vốn mua trâu giống, xây dựng chuồng trại và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nên tôi đã phát triển mô hình nuôi trâu sinh sản. Cuộc sống từng ngày được cải thiện, gia đình tôi rất phấn khởi.”

Việc kết hợp hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS với các chương trình, dự án khác như: Xây dựng nông thôn mới, 135/CP, giảm nghèo… đã giúp nhiều hộ DTTS huyện Ðiện Biên có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Nhất là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hỗ trợ máy móc nông cụ sản xuất, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi... đã giúp đồng bào DTTS được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới.

Ông Lò Văn Hạnh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Ðiện Biên cho biết: Xác định việc thực hiện các chính sách dân tộc đối với đồng bào DTTS là điểm tựa giúp họ thoát nghèo, huyện luôn chú trọng hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Năm 2020, từ nguồn vốn được giao để triển khai Dự án 2 (Chương trình 135) hơn 160 tỷ đồng, Ban Dân tộc đã thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng 104 công trình cơ sở vật chất; duy tu bảo dưỡng 45 công trình. Ðối với tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, Ban đã thực hiện hỗ trợ gần 2.000 con giống trâu, bò cho 84 nhóm hộ và hơn 1.800 hộ nghèo.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách cho đồng bào DTTS thời gian qua vẫn còn những khó khăn, bất cập như: Nguồn lực còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; công tác quản lý, điều hành thực hiện một số chương trình, dự án còn lúng túng, giải ngân các nguồn vốn còn chậm; một số dự án chưa phát huy hiệu quả... Nhất là năm 2020 kế hoạch các nguồn vốn nói chung, các chính sách dân tộc nói riêng triển khai chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên đến nay mới bắt đầu thực hiện. Bên cạnh đó, một khó khăn khi triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất hiện nay là tại nhiều địa bàn chưa có kế hoạch gắn với thị trường bao tiêu sản phẩm hoặc thị trường tiêu thụ hẹp; một số mô hình đạt hiệu quả nhưng chưa được duy trì và nhân rộng. Công tác đào tạo nghề cho nông dân chủ yếu là các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức canh tác, sản xuất…

Ðể thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian tới, ngoài tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về phương thức sản xuất mới, cách thức phát triển kinh tế thì các cấp có thẩm quyền cần ưu tiên đầu tư nguồn lực cho vùng đồng bào DTTS và các xã, bản vùng cao đặc biệt khó khăn. Các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của đảng viên, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giúp đỡ nhau lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác