Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hỏi đáp chính sách thuế

Thứ Tư, 11/07/2018 08:43

ĐBP - Hỏi: Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng mã số thuế; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì hóa đơn có được chấp nhận để hoàn thuế hoặc khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?

Chi cục Thuế TP. Ðiện Biên Phủ

Ðẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế

Thứ Tư, 11/07/2018 08:41
Ðẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế

ĐBP - Nợ thuế là một trong những vấn đề phổ biến và có nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế hiện nay. Xác định rõ điều đó nên khi triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018, một trong những nhiệm vụ được Chi cục Thuế TP. Ðiện Biên Phủ đặc biệt chú trọng là tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng thuế.

Chi cục Thuế Tủa Chùa

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Thứ Tư, 04/07/2018 10:22
Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

ĐBP - Năm 2018, Chi cục Thuế Tủa Chùa được Cục Thuế tỉnh giao thu ngân sách địa phương là 13,5 tỷ đồng, HÐND huyện Tủa Chùa dự toán giao 14,14 tỷ đồng. Hơn 5 tháng đầu năm, bằng nhiều giải pháp nỗ lực trong phối hợp với các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện, Chi cục đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 5,124 tỷ đồng, đạt 38% dự toán pháp lệnh Cục Thuế tỉnh giao, 37% dự toán HÐND huyện giao. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 30%, thuế giá trị gia tăng là 35%, lệ phí trước bạ 60%, thu ngân sách khác 181%...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế

Thứ Ba, 03/07/2018 09:25

Một trong những mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 là xây dựng ngành thuế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thể chế, từng bước điện tử hóa công tác quản lý thuế, hướng tới một nền hành chính công hiện đại, minh bạch không hề dễ dàng.

Hỏi đáp chính sách thuế

Thứ Tư, 20/06/2018 09:33

Hỏi: Cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm?

Hỏi đáp chính sách thuế

Thứ Tư, 13/06/2018 08:45

Hỏi: Kể từ khi nhận văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in của doanh nghiệp (DN) mà cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn sau bao nhiêu ngày?

Ðẩy mạnh cải cách quản lý thuế thu nhập cá nhân

Thứ Tư, 06/06/2018 09:06

ĐBP - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Ðây là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân góp phần cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Hiểu luật và chấp hành tốt các quy định của luật thuế là một trong những cách để tiết kiệm chi phí thuế cho chính mình một cách hữu hiệu.

Quy định mới về bán, cấp lẻ hóa đơn

Thứ Tư, 30/05/2018 08:54

ĐBP - Thời gian qua công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số địa bàn đã xảy ra tình trạng các tổ chức, hộ, cá nhân lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách Nhà nước. Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc bán, cấp hóa đơn lẻ đối với các hộ, cá nhân, tổ chức không hoạt động kinh doanh, hoặc không sử dụng hóa đơn quyển; loại hình kinh doanh có rủi ro cao.

Tạm dừng một số ứng dụng khai, nộp thuế để bảo trì hệ thống

Thứ Sáu, 25/05/2018 10:57

ĐBP - Ông Dương Duy Bảy, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ (Cục Thuế tỉnh), cho biết: Trong 4 ngày (từ ngày 25 - 28/5), Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hoạt động một số ứng dụng phục vụ người nộp thuế để bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu chính và Trung tâm Dữ liệu dự phòng.

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Thứ Tư, 23/05/2018 08:55
Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

ĐBP - Năm 2018, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao thu 1.000 tỷ đồng, HÐND - UBND tỉnh giao thu 1.030 tỷ đồng. Ðể thực hiện đảm bảo mục tiêu, tiến độ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 4/2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 336 tỷ đồng (bằng 33,3% dự toán Trung ương giao và bằng hơn 31,1% dự toán HÐND tỉnh giao).

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Thứ Tư, 16/05/2018 08:49
Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 19 - 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 19) đã và đang góp phần giúp ngành Thuế tỉnh tháo gỡ khó khăn vừa góp phần giúp ngành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /