Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ thành phố học và làm theo Bác

Thứ Sáu, 14/09/2018 09:20

ĐBP - Phát huy vai trò của tuổi trẻ xung kích những năm qua, Ðoàn Thanh niên thành phố Ðiện Biên Phủ đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi; Thường xuyên đổi mới các chương trình, phát động các phong trào thi đua yêu nước tới 100% cơ sở đoàn trực thuộc nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội, đội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Mường Ảng

Thứ Tư, 05/09/2018 08:59

ĐBP - Ðảng bộ huyện Mường Ảng hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng, 187 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở, với 2.344 đảng viên. Sau 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng, nhận thức tới hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Nhiều chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 05

Thứ Tư, 01/08/2018 08:43
Nhiều chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 05

ĐBP - Cùng với việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 05) trong toàn Ðảng bộ. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ những việc làm thiết thực đã hình thành nhiều phong trào hành động sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội LHPN huyện Tủa Chùa

Học và làm theo Bác

Thứ Hai, 30/07/2018 09:30
Học và làm theo Bác

ĐBP - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tủa Chùa hiện có gần 8 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 12 cơ sở hội và 143 chi hội. Thời gian qua, Hội đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”...

“Làm theo gương Bác: Thi đua tiết kiệm, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới”

Thứ Sáu, 15/06/2018 15:40
“Làm theo gương Bác: Thi đua tiết kiệm, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới”

ĐBP - Đó là chủ đề Lễ phát động thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức ngày 15/6.

CNVCLÐ tỉnh học tập và làm theo Bác

Thứ Hai, 28/05/2018 10:23

ĐBP - Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Do đó, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam, LÐLÐ tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên gắn với trách nhiệm của từng cán bộ Công đoàn phụ trách các đơn vị.

Học Bác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Sáu, 18/05/2018 09:05
Học Bác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

ĐBP - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Học và làm theo Bác, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đã và đang đẩy mạnh thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; phòng ngừa, tạo chuyển biến trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Giáo dục tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên

Thứ Sáu, 11/05/2018 08:43

ĐBP - Thời gian qua, các cấp bộ đoàn TX. Mường Lay luôn quan tâm, chú trọng giáo dục tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác cho đoàn viên, thanh niên theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Học tập và làm theo Bác ở Pu Lau

Thứ Tư, 02/05/2018 08:30
Học tập và làm theo Bác ở Pu Lau

ĐBP - Chi bộ bản Pu Lau thuộc Ðảng bộ xã Mường Nhà (một xã vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Ðiện Biên) có 10 đảng viên là người dân tộc Mông. Dưới sự chỉ đạo của Ðảng ủy xã, để đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống, Chi bộ đã quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể bản đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua các buổi họp ở bản, Chi bộ tổ chức lồng ghép học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức của Bác, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới quần chúng nhân dân. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là về tăng gia sản xuất, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa…

Ðảng bộ xã Chà Tở học và làm theo Bác

Thứ Tư, 25/04/2018 08:43
Ðảng bộ xã Chà Tở học và làm theo Bác

ĐBP - Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Chà Tở (huyện Nậm Pồ) đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Ðảng, chính quyền, góp phần xây dựng cuộc sống mới ấm no.

Học cách tiết kiệm thời gian theo gương Bác Hồ

Thứ Năm, 19/04/2018 08:47

ĐBP - Sử dụng thời gian để làm việc, học tập một cách khoa học sẽ giúp mỗi người hoàn thành được những mục tiêu của bản thân và góp phần thực hiện các mục tiêu lớn của tập thể.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top