Chính trịXây dựng Đảng

Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan tiến hành tố tụng

10:03 - Thứ Năm, 29/10/2020 Lượt xem: 1497 In bài viết

Trên mặt trận đấu tranh với tham nhũng, các cơ quan tiến hành tố tụng đóng vai trò như người lính xung kích ở tuyến đầu, đấu tranh trực diện, trực tiếp trong quá trình phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả ban đầu ấn tượng trong thời gian qua có phần công sức không nhỏ của các cơ quan tiến hành tố tụng. Chúng tôi hiểu rằng, đây là công việc rất gian nan, vất vả, đòi hỏi sự kiên trì rất cao và nghiệp vụ vững; đồng thời cán bộ, công chức trong các cơ quan tiến hành tố tụng đã phải vượt qua rất nhiều cám dỗ và áp lực.

Tuy nhiên, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII nhận định: "Chấp hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ cương, phép nước còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe". Các hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng nêu lên những bất cập, hạn chế của các cơ quan tiến hành tố tụng, như việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng còn ít so với thực tế; việc giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm kinh tế, tham nhũng có nhiều nơi chưa tốt. Tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đối với các vụ án còn cao. Quy định pháp luật về tội phạm tham nhũng, kinh tế chưa rõ, dẫn đến việc áp dụng pháp luật có lúc chưa thống nhất. Một số cán bộ, công chức, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí một số người lợi dụng chức trách để trục lợi, vi phạm pháp luật.

Các cơ quan có chức năng điều tra, truy tố, xét xử có trách nhiệm rất lớn trong việc giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán phải thật sự trong sạch, liêm chính, chí công vô tư, phải có bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ mới có thể thực thi công vụ một cách đúng đắn. Dự thảo Văn kiện đề ra nhiệm vụ: "Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng". Theo tôi, đây là một giải pháp cơ bản để đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Cần tăng cường sự giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng, giữa các cơ quan kiểm tra, nội chính của Ðảng, cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ðể chống tham nhũng thành công, mọi cấp, mọi ngành, các tổ chức và cá nhân phải ủng hộ các cơ quan tiến hành tố tụng để cán bộ các cơ quan này "dĩ công vi thượng", "thượng tôn pháp luật" trong thực thi pháp luật.

Ðại tá Trần Bá Ðạt

(Tổ 1, khu 9, phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ)

Theo Nhân dân
Bình luận

Tin khác

Back To Top