Hiệu quả công tác dân vận ở Nậm Pồ

09:22 - Thứ Hai, 15/07/2019 Lượt xem: 6739 In bài viết
ĐBP - Là địa bàn mới chia tách, triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách, vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã quan tâm thực hiện công tác dân vận; tập trung giải quyết những kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.


Ðồn Biên phòng Si Pha Phìn (huyện Nậm Pồ) được giao quản lý, bảo vệ 35,6km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhờ làm tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tình hình an ninh trật tự, biên giới quốc gia địa phận đơn vị quản lý luôn được giữ vững. Trong ảnh: Cán bộ Ðồn Biên phòng Si Pha Phìn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã Si Pa Phìn. Ảnh: Văn Quyết

Ðồng chí Thùng Văn Thân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện đã luôn cố gắng đổi mới nội dung hoạt động, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động dân vận luôn được xác định rõ mục tiêu, phương hướng hoạt động ở cơ sở; cụ thể như: tuyên truyền giúp đỡ nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thường xuyên quan tâm chăm lo đến quyền, lợi ích nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc tăng cường củng cố bộ máy, đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cũng được đặc biệt quan tâm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện coi trọng việc phát triển đoàn viên, tích cực tham gia công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nội dung cụ thể. Các tổ chức hội, đoàn thể vận động hội viên tích cực tăng gia sản xuất xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy rừng trong mùa khô, phòng chống các tệ nạn xã hội... Ðặc biệt, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của quần chúng nhân dân, như: Tranh chấp về đất đai, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng... từ đó tìm hướng giải quyết. Hiện nay, Nậm Pồ có 132/132 thôn, bản đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ hòa giải...

Chà Nưa là một trong những xã thực hiện tốt công tác dân vận cơ sở. Ông Khoàng Văn Van, Bí thư Ðảng ủy xã Chà Nưa cho biết: Ðể nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn, trước tiên xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Giai đoạn 2013 - 2018 xã huy động nhân dân trên địa bàn đóng góp 8.730 ngày công lao động; hiến 0,65ha đất làm đường nội đồng với chiều dài 6,83km, hiến 2,33ha đất làm đường nội bản và 1,35ha đất để xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao... Với những nỗ lực, cố gắng của nhân dân và hệ thống chính trị, đến hết năm 2018 xã Chà Nưa đã đạt 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thùng Văn Thân chia sẻ: Nậm Pồ là huyện khó khăn có đường biên giới kéo dài, địa bàn phức tạp nhiều dân tộc sống xen kẽ (dân tộc Mông chiếm 69%, dân tộc Thái 18%), giao thông đi lại khó khăn. Ðể thực hiện tốt công tác dân vận, huyện Nậm Pồ thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Ðồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức. Nhờ đó, trong thời gian qua, huyện đã vận động 56 hộ 321 khẩu theo đạo Giê Sùa (ở các xã Na Cô Sa, Chà Cang, Nậm Nhừ) từ bỏ và ký cam kết không tham gia sinh hoạt đạo trái phép... Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện uỷ sẽ chỉ đạo hệ thống cán bộ dân vận các cấp trong huyện thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận, kết hợp với phong trào thi đua dân vận khéo; để công tác dân vận thực sự hiệu quả, tạo sự đồng lòng chung sức của nhân dân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top