Bài dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng

Kế hoạch sáp nhập 4 xã vào TP. Ðiện Biên Phủ: Chủ trương lớn và những trải lòng (bài 1)

09:12 - Thứ Sáu, 13/09/2019 Lượt xem: 33805 In bài viết

Bài 1: Chuyến “kinh lí” thành công

ĐBP - Mới đây, sáng 5/9/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra buổi làm việc giữa đoàn công tác của tỉnh Ðiện Biên với đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng. Ðó là Hội nghị thẩm định Ðề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh...

Một góc TP. Ðiện Biên Phủ nhìn từ trên cao.

Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 484/QÐ-BNV ngày 11/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; về phía đoàn Ðiện Biên do đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và UBND cấp huyện của tỉnh. Ðồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Mở đầu chương trình, đồng chí Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ðiện Biên trình bày đề án, nêu rõ: Tại thời điểm này tỉnh Ðiện Biên có 10 đơn vị hành chính (ÐVHC) cấp huyện, trong đó có 1 thành phố, 1 thị xã và 8 đơn vị cấp huyện. Ðối chiếu với Nghị quyết số 1211/2016 ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Quốc hội, về “Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính”, trong số 10 ÐVHC cấp huyện của tỉnh, thì TP. Ðiện Biên Phủ là đơn vị duy nhất có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt theo quy định. Chính vì vậy mà theo đề án, tỉnh sẽ sắp xếp mở rộng TP. Ðiện Biên Phủ theo hướng sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã, gồm: Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng và Pá Khoang thuộc huyện Ðiện Biên vào TP. Ðiện Biên Phủ quản lý. Ðồng thời, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã: Thanh Luông, Thanh Hưng thuộc huyện Ðiện Biên vào TP. Ðiện Biên Phủ quản lý. Sau khi việc sắp xếp hoàn thành, TP. Ðiện Biên Phủ có 12 ÐVHC cấp xã; có 308,18km2 diện tích tự nhiên (đạt 205,45% so với quy định); dân số có 80.366 người (đạt 53,58% so với quy định).

Hiện tại, toàn tỉnh Ðiện Biên có 130 ÐVHC cấp xã, trong đó 116 xã, 9 phường và 5 thị trấn. Số ÐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt trên 50% theo quy định là 3 đơn vị, trong đó có xã Thanh Minh và Tà Lèng của TP. Ðiện Biên Phủ. Sau khi có Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, căn cứ tình hình thực tế thành phố không đạt 2 tiêu chí (diện tích và quy mô dân số), Ban cán sự Ðảng UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND TP. Ðiện Biên Phủ, UBND huyện Ðiện Biên và một số đơn vị khác tiến hành xây dựng Ðề án sắp xếp, mở rộng địa giới hành chính TP. Ðiện Biên Phủ; sáp nhập 2 xã Thanh Minh và Tà Lèng để làm sao đạt được các tiêu chí theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho rằng, đề án của tỉnh Ðiện Biên thể hiện sự nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối và quy định pháp luật của lãnh đạo các cấp thuộc tỉnh Ðiện Biên. UBND tỉnh Ðiện Biên đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề án theo đúng các nội dung quy định; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo thời gian; đồng thời, cũng tiến hành lấy ý kiến cử tri trên địa bàn được sắp xếp theo đúng quy định. Ðại diện Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cho rằng, nội dung hồ sơ, đề án đã thể hiện rõ hiện trạng, phương án sắp xếp các ÐVHC; phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và có kế hoạch, lộ trình giải quyết đối với những người dôi dư sau sắp xếp; đánh giá tác động của việc sắp xếp và có định hướng, giải pháp để phát triển đối với các ÐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp; phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành của tỉnh trong việc triển khai thực hiện đề án.

Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ phấn khởi chia vui: Ðề án được Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu kín đạt 100%  (17/17 phiếu tán thành). Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, đề án của tỉnh Ðiện Biên là khoa học, chu đáo, đầy đủ nội dung và đảm bảo đúng thời gian. Một số ý kiến nhận định, TP. Ðiện Biên Phủ là một thành phố đặc biệt, gắn với dấu mốc lịch sử (Chiến dịch Ðiện Biên Phủ năm 1954) đặc biệt quan trọng của dân tộc Việt Nam. Nói cách khác, Ðiện Biên Phủ là thành phố lòng chảo có tính chất rất đặc trưng, đề nghị không nên kéo dài (phát triển) thành phố lên đồi.

Ðể sau khi đề án được phê duyệt là có thể triển khai được ngay, Hội đồng thẩm định đề nghị Ðiện Biên cần có phương án chi tiết sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư, đảm bảo chế độ và sự yên tâm công tác. Ðặc biệt, đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số cần được tỉnh ưu tiên bố trí, sắp xếp, có tỷ lệ hợp lý, để tránh các thế lực bên ngoài tác động làm ảnh hướng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Ðối với nhân dân thuộc các đơn vị hành chính được sắp xếp, cần có phương án đảm bảo thuận lợi nhất trong việc sử dụng các giấy tờ liên quan; đề nghị tỉnh Ðiện Biên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa, quản lý hồ sơ, giấy tờ công dân.

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Ðiện Biên phát biểu làm rõ thêm ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Về trình tự, thủ tục, theo Chủ tịch Mùa A Sơn, tỉnh Ðiện Biên đã nghiêm túc quán triệt chủ trương, đường lối đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng các phương án sắp xếp có tính đến yếu tố lịch sử, văn hóa, các yếu tố đặc thù của từng địa phương được sắp xếp. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ các đơn vị dân cư nhỏ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã họp (phiên bất thường) và ra nghị quyết sắp xếp theo đúng quy định. Hệ thống số liệu mà Ðiện Biên sử dụng trong đề án là những số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố. Ðồng thời, Ðiện Biên cũng đã bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và có nghiên cứu, xem xét, tham chiếu quy hoạch vùng của các bộ, ngành liên quan.

Người ta bảo “Vạn sự khởi đầu nan”, song chuyến công tác của đoàn cán bộ tỉnh ta do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn dẫn đầu, đã thu được những kết quả quan trọng. Không chỉ Ðề án sáp nhập của tỉnh được chấp thuận, được đánh giá cao mà quan trọng hơn cả là hầu hết những nội dung lớn của đề án được lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đồng tình, ủng hộ, tạo mọi điều kiện trong phạm vi thẩm quyền (được giao) để giúp Ðiện Biên hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Bài 2: Những trải lòng từ cơ sở

Bài, ảnh: Tú Anh
Bình luận