Chuẩn bị chu đáo nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

14:56 - Thứ Hai, 09/03/2020 Lượt xem: 9237 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79 - KH/TU, ngày 14/8/2019 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, các tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trực thuộc tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó công tác nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, xác định là khâu then chốt, yếu tố quyết định thắng lợi trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ðại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong công tác nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt thực hiện nghiêm theo Ðiều lệ Ðảng, quy chế, quy định của Ðảng, pháp luật Nhà nước, nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Tỉnh ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy tỉnh, các chức danh lãnh đạo tỉnh và quy hoạch lãnh đạo, quản lý của 36 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt quy hoạch 139 lượt cán bộ cấp tỉnh, 1.576 lượt cán bộ thuộc sở, ngành và cấp huyện, 6.076 lượt cán bộ cấp xã để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo cấp ủy các cấp tiến hành tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung đánh giá bối cảnh, tình hình; kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo đảm bảo quan điểm, nguyên tắc sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 coi trọng về chất lượng, số lượng; tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Chính vì vậy, việc thực hiện công tác nhân sự luôn được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Ðặc biệt, trong công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205 - QÐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị. Nghiêm cấm việc cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ. Không để người khác, nhất là vợ, chồng, bố, mẹ, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để thao túng, can thiệp công tác cán bộ; gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với nhân sự trái quy định trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. Ðồng thời, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.

Cùng với việc rà soát điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác bố trí sắp xếp theo yêu cầu nhiệm vụ, gắn với chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng. Thực hiện một số chủ trương của Trung ương về bố trí cán bộ không là người địa phương, cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; đến nay, tỉnh đã thực hiện luân chuyển 11 cán bộ, bố trí 8/10 đồng chí bí thư cấp ủy huyện, 8/10 đồng chí chủ tịch UBND huyện không là người địa phương.

Ðại hội đảng bộ các cấp huyện Tuần Giáo là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Cùng với việc chuẩn bị chu đáo các nội dung cho đại hội, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đảm bảo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Ông Giàng Trùng Lầu, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Ðến nay, các cấp ủy cơ sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Sau khi rút kinh nghiệm qua 2 đại hội điểm là Ðảng bộ xã Quài Tở và Chi bộ Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiến hành duyệt phương án nhân sự toàn bộ cho các chi, đảng bộ cơ sở rồi mới chỉ đạo tổ chức đại hội đối với những đơn vị này.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác