Đồng chí Lỳ Lỳ Xá tái cử Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

11:04 - Thứ Ba, 18/08/2020 Lượt xem: 5355 In bài viết

ĐBP - Sau 2 ngày (17 - 18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Lỳ Lý Xá được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (để khuyết 4 đồng chí); bầu 27 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”, các đại biểu dự hội nghị nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội xác định 11 mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: Hằng năm có ít nhất 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); trên 85% cán bộ, công chức viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, 96% quần chúng được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 750 đảng viên trở lên (bình quân mỗi năm kết nạp 150 đảng viên trở lên)… Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Đảng bộ Khối thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động ở các cơ quan, đơn vị; phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác