Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

09:50 - Thứ Hai, 24/04/2017 Lượt xem: 31167 In bài viết

Năm 2018:

- Phát sóng ngày 26/8/2018.
 
- Phát sóng ngày 2/9/2018.
 
- Phát sóng ngày 9/9/2018.
 
- Phát sóng ngày 23/9/2018.
 
Năm 2017:

- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 23/4/2017.
 

- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 30/4/2017.

>> Xem truyền hình 
 
 
- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 7/5/2017.
 
 
 
- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 14/5/2017.
 
 
 
- Phát sóng lúc 20 giờ 10 phút, thứ tư, ngày 17/5/2017.
 
vtv.vn
Bình luận